ปลัดอำเภอ 24 ชั่วโมง

นี่คือบางส่วนของการทำงานของ “ปลัดอำเภอ” ในการสนับสนุนภารกิจทั้ง 19 กระทรวง และ 1 หน้าที่สำคัญของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย “เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน” หนังสั้นเรื่องนี้ เขียนบท ถ่ายทำ และแสดงโดย “ปลัดอำเภอ”

ปลัดอำเภอ

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ จนถึงระดับชำนาญการพิเศษ มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ

ปลัดอำเภอ

เป็นตำแหน่งข้าราชการที่ผมคนอยากสอบเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่มีน้อยคนนักที่อยากจะเกษียณอายุราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ

ปลัดอำเภอ

“ยอมเป็นคนไม่มีอนาคต
แต่ไม่ยอมให้เกียรติยศต้องมีแผล”
Cr.ดร.ปรีชา เรืองจันทร์

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ